نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ربات انباردار ساخته شد

ربات انباردار ساخته شد

دو شرکت مطرح صنایع رباتیک آلمان با اشتراک توانایی فنی موفق به تولید ربات انباردار با قابلیت جابه‌جایی کالا بین قفسه‌ها و مدیریت موجودی انبار شدند.