حسابان وب

مرور برچسب

رای شماره های 205 الی 208 هیات عمومی دیوان

بخشنامه ۴۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۲۴(ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰…

به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 205 الي 208 مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ…

دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۹۴/۳/۴(ابطال دامنه کاربرد و بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - رای دیوان عدالت اداری ظی دادنامه شماره 262 الی 263 مورخ 99/2/16 (عطف به ماسبق شدن رأی صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤) مرتبط با این…