نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

راه اندازی بورس ارز

بورس ارز یک بازار رسمى و شفاف براى تامین نیازهاى ارزى واحدهاى تولیدى است

غضنفری: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بورس ارز را مطرح کرد، نه برای ایجاد مکانی به منظور ارائه ارز از سوی همه بلکه جایی باشد که قیمت ارز به صورت شفاف ارائه شود. یعنی یک نوع…