نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی‌مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد