نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دو استاندارد حسابداری جدید

انتشار دو استاندارد حسابداری جدید برای تسهیل سرمایه گذاری از طریق مالیه اسلامی

دو مرجع تدوینگر استانداردها به تازگی راهبردهای جدیدی برای اوراق قرضه اسلامی منتشر کرده اند تا سرمایه گذاری در این ابزار مالی را با افزایش شفافیت و ساختاربندی ساده تر، افزایش…