نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دومین پول کم ارزش جهان

دومین واحد پولی کم ارزش جهان

اسکناس‌های جدید در ایران، مدتی است که با صفر‌های کم رنگ چاپ می‌شوند و آن طور که پیش‌تر هم اعلام شده بود، قرار است ظرف ۲ تا ۵ سال آینده، واحد پولی ایران شاهد حذف چند صفر باشد تا ما…