نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دولت به جای افزایش سقف بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی طلب آنان را بپردازد

دولت به جای افزایش سقف بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی طلب آنان را بپردازد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در حال حاضر دولت بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی را برای ممنوع‌الخروج کردن از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان…