حسابان وب

مرور برچسب

دورکاری کارکنان

دورکاری کارکنان باز می گردد؟

 به دنبال درخواست‌های مطرح شده برای برگشت دورکاری کارکنان، اعلام سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که صدور بخشنامه‌ای در این رابطه منوط به ابلاغ ستاد ملی کروناست، ولی بر…