مرور برچسب

دلال

دلالی در ترازوی قانون تجارت

علی اصغر عیسی‌زاده -  پژوهشگر  حقوقی دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن…

باب ششم- دلالی(مواد۳۳۵تا۳۵۶)

فصل اول - كليات ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع…