حسابان وب

مرور برچسب

دفترچه ارزش معاملاتی املاک

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۸۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱ (تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هرسال)

بخشنامه مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درخصوص نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۷/ ۹۹ مبنی بر؛تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای…