نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

نامه شماره۰۵۸/ ۴۴۰/ب/۹۹مورخ ۹۹/۶/۱۵ (ابلاغیه سازمان بورس به موسسات حسابرسی و اشخاص مشمول ماده ١٠)

 سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحیه جدول ماده ۵ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ١٠ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان را ابلاغ نمود.

موسسات حسابرسی معتبر (۶)

طبق نامه شماره 191081/121 مورخ 01/06/1391 از طرف ريیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب…