مرور برچسب

دستورالعمل12149/200

دستورالعمل۱۲۱۴۹/۲۰۰م ۸۹/۴/۲۲(بخشودگي جرائم تبصره۳ماده۶قانون موسوم به تجميع عوارض)

قانون تسري حکم ماده«191» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات نظر به ابلاغ قانون تسري حکم  ماده191 قانون مالياتهاي مستقيم به مالياتها و عوارض کالا و خدمات…