مرور برچسب

دستورالعمل حساب جاري

با چک های برگشتی چه کار کنیم؟

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر…

«دستورالعمل حساب جاري» بانك مركزي( ارائه خدمات بانکی به چک‌برگشتی‌ها ممنوع)

. دستورالعمل حساب جاری به روز رسانی شد. لطفا اینجا کلیک کنید. بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام…