حسابان وب

مرور برچسب

دستورالعمل حاكميت شركتي

بخشنامه ۴۴۰/۰۶۲/پ/۹۹ مورخ ۹۹/۸/۱۱ (اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

پیرو نامه شماره ۴۴۰/۰۴۸/ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ ، اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شد.…

نامه شماره ۴۴۰/۰۴۸/ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹(اصلاح زمانبندي اجراي برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 440/062/پ/99 مورخ 99/8/11 (اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی) را اینجا دریافت کنید. اصلاح زمانبندي اجراي…