نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستورالعمل اجرایی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اصلاحات ۸ ماده‌ای دستورالعمل‌های اجرایی معاملات در بورس و فرابورس ابلاغ شد

براساس نامه‌ای که امروز، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به بورس تهران و فرابورس ابلاغ شده است، مواد 35، 36 و 56 دستورالعمل اجرایی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و مواد 24،…