نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دسته چک الکترونیکی

چک صیادی را آنلاین نقد کنید

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک، چک الکترونیک سایر بانک‌ها را از طریق ابزار‌های بانکی خود به صورت غیر حضوری و الکترونیک نقد می‌کند.

دسته چک‌های کاغذی جمع می‌شود؟

به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (۱) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷، زیر ساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت…

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک

با استناد به تبصره الحاقی ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ دستورالعمل اجرایی تبصره مذکور، که زین پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده شود به شرح ذیل تدوین گردیده و…