نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران:هفت مانع نظام آموزشی ایران در مسیر توسعه (بخش سوم)

مرتضی نظری - پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانی به عنوان مثال فرزندان ایران در طول ۱۲ سال تحصیل فقط در حد سه سطر درباره کوروش کبیر می خوانند. از آن سو در حوزه دین هم نتوانسته…

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران:هفت سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران(بخش دوم)

مرتضی نظری- پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانی بنا به اعلام رسمی در حال حاضر بیش از 440 هزار نفر به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. این در حالی است که…