حسابان وب

مرور برچسب

درآمد مالیاتی

المانیتور گزارش داد:افزایش درآمد مالیاتی در ایران برای کاهش وابستگی به نفت

المانیتور طی گزارشی نوشت: هرچند تمرکز بر درآمدهای مالیاتی در دولت ایران به عنوان یک دستاورد بزرگ با استقبال مواجه شده، اما برخی کارشناسان معتقدند این سیاست تنها در صورتی موثر…