حسابان وب

مرور برچسب

دانستني هاي مالياتي (قسمت سيزدهم)

دانستني هاي مالياتي (قسمت سيزدهم) اهم نکات در نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

توضيح سايت: آيين نامه جديد را اينجا  دريافت نمائيد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين قسمت از مجموعه دانستني هاي مالياتي به آيين نامه اي مي پردازيم که در خصوص روش هاي…