حسابان وب

مرور برچسب

دانستني‌هاي مالياتي

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم)هرآنچه بايد در خصوص هزینه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه…

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت چهاردهم) فرآيند وصول ماليات چگونه است؟

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ وصول ماليات با صدور و ابلاغ برگ قطعي ماليات به مؤدي آغاز شده و در ادامه مؤدي با مراجعه به واحد مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب…

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دوازدهم) چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، موارد و بندهاي مهم قانوني بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان از چگونگي رفع اختلافشان…

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دهم) تکاليف و وظايف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک حسابداري

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ تصويب و ابلاغ آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني يکي از مهم‌ترين تغييرات براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم…

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت نهم) هرآنچه بايد درباره ماليات حق تمبر بدانيم

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ ماليات حق تمبر از انواع ماليات‌هاي مستقيم است که از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسميت بخشيدن يا…

دانستنی‌های مالیاتی (قسمت هفتم) در خصوص مالیات بر درآمد وسایط نقلیه

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی می‌کند.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت ششم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي…

دانستني هاي مالياتي (قسمت هفتم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، با به اجرا درآمدن قوانين و مقررات مالياتي يک سري الزامات و…