حسابان وب

مرور برچسب

دادنامه 814

دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۹۹/۶/۲۵ (تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی با ۸ سال سابقه خدمت پیمانی)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۸۱۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان ۱- رضا قاسمی…

داد نامه شماره ۴۵۶ مورخ ۸۸/۵/۲۵( ابطال مفاد بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳۳ آيين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

شاکي:شرکت باير ايران شيمي(سهامي خاص). موضوع شکايت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آيين نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم. گردشکار: