نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دادنامه 2727

دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۹۹/۳/۷(اصلاح دادنامه ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 215373 مورخ1401/9/23(نحوه تسویه حق سنوات) را اینجا ببینید. علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات براساس رای  شماره 2727 دیوان عدالت…

دادنامه ۲۷۲۷ مورخ ۹۸/۹/۱۹ (پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی میشود)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - رأی علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات اصلاح شد. لطفا اینجا کلیک کنید. - پاسخ دیوان عدالت اداری در خصوص استعلام اتاق بازرگانی درخصوص رای…