حسابان وب

مرور برچسب

دادنامه 249

دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۹۹/۳/۷(اصلاح دادنامه ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 215373 مورخ1401/9/23(نحوه تسویه حق سنوات) را اینجا ببینید. علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات براساس رای  شماره 2727 دیوان عدالت…