مرور برچسب

دادنامه 106

سازمان امور مالیاتی و تکلیف مالایطاق(تكليف به آنچه در توان کسی نباشد.)

چندی پیش (21 /03/1390) مقاله اي منتشر  شد که مورد استقبال جامعه کار و تولید و به ویژه شرکت‌های پيمانکاری قرار گرفت. خوشبختانه با خبر شدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه…

دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۹۰/۳/۲(ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است…