نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خطر تشدید رکود تورمی

خطر تشدید رکود تورمی

اقتصاد ایران سال‌هاست دچار رکود تورمی است اما این شرایط در پی التهابات اخیر بازار ارز در حال تشدید شدن است و این مسئله می‌تواند صدمات سختی به اقتصاد کشور وارد سازد.