مرور برچسب

خسارت

استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی درباره قرارداد‌های بیمه‌ای

سیدمحمد باقرآبادی / حسابدار رسمی- علی صلاحی‌نژاد /عضو انجمن حرفه‌ای بیمه در ایران شرکت‌های بیمه‌ای ملزم به پیروی از استاندارد حسابداری شماره ٢٨ با عنوان «فعالیت‌های بیمه عمومی»…