نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خروج بورس از فاز اصلاح؟

خروج بورس از فاز اصلاح؟

  پس از سه روز اصلاح قیمت سهام، شاخص کل بورس روز گذشته با رشد 668 واحدی همراه شد. موضوعی که ابتدا با حضور سهامداران حقوقی و در ادامه همراهی بازیگران خرد در نقش خریدار، سبزپوشی…