حسابان وب

مرور برچسب

خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی

پنج خدمت دیگر تامین اجتماعی غیرحضوری شد/طرح جدید تامین اجتماعی برای برقراری بیمه بیکاری

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پنج خدمت جدید شامل ابلاغ مفاصاحساب به واگذارنده کار و پیمانکار، استعلام وضعیت مستمری بگیران، استعلام وضعیت بیمه شدگان، تکمیل سوابق بیمه شدگان…