حسابان وب

مرور برچسب

حق مسکن 92

عدم افزایش بن مسکن کارگران از ۵سال گذشته/ ضرورت پرداخت ودیعه مسکن به کارگران از سوی دولت

حاجی اسماعیلی  با اشاره به اینکه بخش عمده مشکلات کارگران در بخش مسکن است گفت: 5 سال است که بن مسکن کارگران افزایش نیافته است و این مسئله باید در تعیین دستمزد کارگران مد نظر قرار…