حسابان وب

مرور برچسب

حق بیمه قانون ۷برابر

هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر رعایت میشود اما درهنگام پرداخت مستمری خیر

محمدحسن‌زدا (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در انتقاد از سیاست افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: طی چند روز گذشته دولت میزانِ افزایش حقوقِ بازنشستگان تامین اجتماعی را…