نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حق بیمه حق مسکن

بخشنامه ۵۰۲۰/۹۹/۹۷۲۷ مورخ ۹۹/۷/۲۹ (مبلغ حق مسکن اضافه شده و باید حق بیمه آن پرداخت گردد)

باتوجه به تصویب هیئت دولت مبنی بر افزایش حق مسکن از تیر ماه 1399 ،  سازمان تامین اجتماعی در قسمت اطلاع رسانی درگاه پرداخت لیست بیمه ، اعلام کرده باید در ستون مزایای ماهانه  مبلغ حق…