حسابان وب

مرور برچسب

حق بيمه هاي درماني و درآمد

متن اصلاحی در خصوص کسر حق بیمه درمان و بیمه های عمر و زندگی از مالیات حقوق

 بخشنامه مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اصلاح بخشنامه شماره ۴۴/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ در راستای دادنامه های ۱۰۲۷۹ - ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۰ و ۱۱۴۱۵ - ۲/ ۶/ ۱۴۰۰ و ۱۱۴۱۶ مورخ…