مرور برچسب

حق بيمه فرزند چهارم

شرایط بیمه‌ شدن فرزند سوم به بعد

 در راستای بند یکم سیاست‌های جمعیتی، سازمان تامین اجتماعی موظف است در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تسهیلات لازم را در ارتباط با رفع موانع بیمه‌ای فرزند سوم…