حسابان وب

مرور برچسب

حقوق مودی

حقوق و امتيازات موديان مالياتي که بايد توسط ماموران مالياتي رعايت شود

خط مشي سازمان امور مالياتي كشور بر تكريم موديان و رعايت حقوق اخلاقي و اجتماعي مردم استوار است. بنابراين رفتار شايسته و رعايت عدالت و انصاف درچارچوب قوانين و مقررات از مواردي است…