نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابهای دولتی در بانک مرکزی

سرپيچی از دستور رئيس‌جمهور!

شش‌ماه از دستور رئيس‌جمهور براي انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و ديروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده…

بخشنامه رییس جمهور به کلیه شرکت های دولتی درباره وضعیت حساب های بانکی آنها

 رئیس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد کلیه حسابهای دولتی در سایر بانکها بجز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف حداکثر یک ماه…

آغاز كنترل حساب‌های دولتی

حساب‌هاي دولتي از اين پس انتظام‌بخشي مي‌شود. جمع حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ٢٢٠ هزار حساب است كه از اين تعداد تاكنون ٧٠ هزار حساب دستگاه‌هاي دولتي به سامانه نسيم بانك مركزي انتقال…

امکان مانیتورینگ حسابهای دولتی

مدیر کل خزانه‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با انتقال هسته مرکزی حساب های دولتی به بانک مرکزی امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر می‌شود ضمن اینکه امکان…