نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابرسی داخلی

مسیر آینده حسابرسی داخلی

ترجمه: لقمان پاکروان* ما در این مقاله به دنبال ارائه تصویری شفاف و مناسب از سازمان‌ها با استفاده از فرآیند توصیفی و برداشتی انجام شده توسط حسابرس داخلی موجود در سازمان یا در…

«شقایق» در حسابرسی داخلی

محبوبه عرب* بحران‌های مالی زائیده نظام سرمایه داری و تجارت بین‌الملل است. در قبل از قرن بیستم دلیل جهانی نبودن سرمایه، محدوده بحران‌ها حداکثر منطقه‌ای بود اما با ظهور تجارت…

حسابرسی داخلی چیست؟

هنگامی که یک واحد اقتصادی راه‌اندازی می‌شود، افرادی که دست‌اندر‌کار راه‌اندازی این واحد هستند به شدت از لحاظ کاری مشغول بوده و ممکن است برای رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه شوند…

اهمیت نقش حسابرسان داخلی

از آغاز سال 2011 تا کنون، حوادث متوالی مانند برف، سونامی، آتش‌سوزی راکتورهای هسته‌ای، انقلاب در خاورمیانه، کنترل تلفن، بحران بدهی کلیسا و آشوبهای سراسری در انگلستان، انواع متعدد و…