نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابدار رسمي

يك سوال از حسابرسان

مخاطبين اين نوشتار افرادي هستند كه در آزمون‌هاي زير شركت مي‌كنند. براي مثال، يك سوال كه در حد آزمون‌هاي زير (البته سرپرست به بالا) است را جواب دهيد و ميزان آمادگي خود را بسنجيد. .…

آزمون آيين رفتار حرفه‌اي

پايان نيمه اول سال و فرارسيدن زمان تهيه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي براي اغلب شركت‌هاي بزرگ و شركت‌هاي تابعه آنها به خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، آغاز تكاپو و تلاش حسابداران…