نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابداری

حسابدار اخلاقی

حسين عبده‌تبريزی- پیشکسوت و صاحب‌نظر حوزه مالی هرچند مديرعامل شياد و طماعی هم‌چون برنارد ابرز، با دستكاري حساب‌ها و شناسايي 11‌ميليارد دلار درآمد موهوم، سهام‌داران شركت آمريكايي…

فایل راهنمای بکارگیری استانداردحسابداری شماره ۳۵ (مالیات بردرآمد)

سازمان بورس اوراق بهادار راهنمای بکارگیری استانداردحسابداری شماره ۳۵ "مالیات بردرآمد" و نمونه بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۳۵ و ارائه اظهارنامه مالیاتی را پس از تایید سازمان…