حسابان وب

مرور برچسب

حسابداری

حسابدار اخلاقی

حسين عبده‌تبريزی- پیشکسوت و صاحب‌نظر حوزه مالی هرچند مديرعامل شياد و طماعی هم‌چون برنارد ابرز، با دستكاري حساب‌ها و شناسايي 11‌ميليارد دلار درآمد موهوم، سهام‌داران شركت آمريكايي…

فایل راهنمای بکارگیری استانداردحسابداری شماره ۳۵ (مالیات بردرآمد)

سازمان بورس اوراق بهادار راهنمای بکارگیری استانداردحسابداری شماره ۳۵ "مالیات بردرآمد" و نمونه بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۳۵ و ارائه اظهارنامه مالیاتی را پس از تایید سازمان…

نظرخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری درباره الزامات جدید حسابداری

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک نظرخواهی همگانی راجع به الزامات احتمالی جدید حسابداری برای ادغام و تملک شامل شرکتهای هم گروه و ترکیبات تجاری زیر کنترل…