حسابان وب

مرور برچسب

حسابداري تسعير ارز

استقلال حرفه‌اي

پاسخ سازمان حسابرسي به يك سرمقاله  سرمقاله روز دوشنبه 30 ارديبهشت‌ماه 1392 روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به قلم آقاي سلامي در مورد تسعير ارز حاوي مطالبي است كه با واقعيت منطبق…