حسابان وب

مرور برچسب

حسابداران رسمي

نامه شماره ۲۰۹۰/۹۱/م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ سازمان حسابرسي به وزير اقتصاد و دارايي در خصوص واگذاري كار توسط سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسی . جناب آقاي سيد شمس الدين حسيني وزير محترم امور اقتصاد و دارايي . احتراما ، همانگونه كه اطلاع داريد ، در اجراي استانداردهاي حسابرسي ، اين سازمان بايد…

سخني با حسابداران رسمي جديد

آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران در آذر ماه 1390 برگزار شد. طبق خبرهاي رسيده، حدود چهل نفر در اين آزمون قبول شده‌اند. به نظر من، اين نتيجه بسيار رضايت‌‌بخش است زيرا قصد و غرض اين…

حسابرسي را به مسلخ نبريم

حسابرسي بازرسي جست‌وجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي تهيه صورت‌هاي مالي است. حسابرسان با جمع‌آوري و ارزيابي شواهد عيني مرتبط با ادعاها نسبت به صورت‌هاي مالي و اطلاعاتي…

آزمون آيين رفتار حرفه‌اي

پايان نيمه اول سال و فرارسيدن زمان تهيه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي براي اغلب شركت‌هاي بزرگ و شركت‌هاي تابعه آنها به خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، آغاز تكاپو و تلاش حسابداران…

نظام راهبري بانك‌ها

سال‌ها است، حسابداران رسمي، اساتيد دانشگاه و ديگر كارشناسان مالي و مديريت مزاياي نظام راهبري شركت‌ها (حاكميت شركتي) را در سخنراني‌ها، مقالات و كتاب‌هاي خود بر‌شمرده‌اند. اما شايد…