نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حذف مرحله 45 ثبت نام شماره اقتصادی

بخشنامه ۲۳۰/۳۳۸۹۹ مورخ ۹۹/۷/۲۹(حذف کد اقتصادی قدیمی۴۱۱ و استفاده از شناسه ملی به جای کد اقتصادی(حذف مرحله۴۵ثبت نام…

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی... با سلام با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ1399/02/22  رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ …