نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حذف دفترچه های درمانی

زمان حذف دفترچه‌های بیمه

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران از اجباری شدن پذیرش بیماران در حوزه بستری از طریق سامانه استحقاق‌سنجی و با حذف دفترچه بیمه از تیر ماه خبر داد.