نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حافظه مالیاتی

حد مجاز فروش چیست؟

مقدمه : قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است تا برای فروش مودیان حد مجاز تعیین کنند با توجه به ماده ۶ این قانون سقف فروش برای…

ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع "ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های…