نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جهش بورس از حوزه بانک

جهش بورس از حوزه بانک

بورس تهران روز گذشته به مدد نمادهای بانکی توانست 178 واحد صعود روزانه را در پرونده خود به ثبت برساند؛ صعودی که درنتیجه انتشار اخباری در رابطه با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و…