نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جلوگیری و پیش بینی ورشکستگی بانک

ابهام در ورشکستگی بانک‌ها

یک اقتصاددان با بیان اینکه تصویر شفافی از بانک‌ها ارائه نمی‌شود، این نکته را گفت که تا زمانی که تصویر روشنی از نظام بانکی نداشته باشیم، نمی‌توانیم دقیقا بگوییم که بانک‌ها ورشکسته…

بحران ورشكستگي در بانك‌ها

زمزمه ورشکسته بودن بانک‌هاي کشور اعم از دولتي و خصوصي مدت‌هاست که به گوش مي‌رسد ولي به دلائل مختلف هيچ‌گاه اين موضوع از سوي نهادهاي رسمي‌مورد تأييد قرار نگرفته است.