نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جزئیات 2 سناریوی اصلی مزدی کارفرمایان/ حداقل دستمزد 92 چقدر است؟

مزد همپای تورم تعیین شود.

 عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مزدی مربوط به دولت است، گفت:‌ کارگران با افزایش 20 تا 25 درصدی مخالفند و خواستار تعیین مزد براساس تورم هستند.