مرور برچسب

جریمه دیرکرد

جریمه دیرکرد را لغو کنید

جمعی از کارآفرینان برتر ملی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار لغو جریمه دیر کرد شدند و بیان کردند:در شرایط رکودی موجود و فشار بانک ها خواستار اجرای نظام رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی و اعطای تسهیلات آتی بر اساس رتبه های شفاف اعتباری…

دو نكته به جزئیات جریمه دیرکرد تسهیلات

وجود دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل افزایش یافتن میزان مطالبات در نظام بانکی، خود به مساله‌ای جدید برای بانک مرکزی تبدیل شده است. در حالی که رشد مطالبات معوق لزوم وجود این جریمه را تا حدی معلوم می‌کند تعیین میزان این جریمه از قبل به…