حسابان وب

مرور برچسب

جریمه دیرکرد ماده 190 قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۲ مورخ ۹۹/۱/۲۶(نظریه در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل اشخاص حقوقی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.  نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۸-۲۱۰ مورخ…