حسابان وب

مرور برچسب

جرائم قابل بخشش مالیاتی

خلاصه بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده در سال ۱۴۰۰

باتوجه به بخشنامه 200/2694 مورخ 1400/1/22 در خصوص شرایط بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 ، خلاصه بخشنامه بخشودگی جرایم…

بخشنامه ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ (بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - بخشنامه 200/1400/514 مورخ1400/4/6(بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)را اینجا مشاهده…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۸ مورخ ۹۹/۸/۵ (اعلام شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها و قانون مالیات ارزش افزوده)

سازمان امورمالیاتی  پیرو بخشنامه 200/99/509 مورخ 99/3/20 ، شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها و قانون مالیات ارزش افزوده را اعلام کرد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۴ مورخ ۹۹/۶/۱۲(الحاقیه دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل…

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ درباره  بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش…

خلاصه بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی قانون مالیاتها و قانون ارزش افزوده

با توجه به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۹۹/۳/۲۰ در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی قانون مالیاتها و قانون ارزش افزوده،  خلاصه بخشنامه مذکور در قالب جدول تصویریدین شرح می باشد.