حسابان وب

مرور برچسب

جایگاه کمیته حسابرسی

آغاز فعالیت کمیته‌های حسابرسی ناشران، مسوولیت‌ها و انتظارات

آغاز سخن بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های نظارتی هیات‌مدیره شرکت‌ها، نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی و ارائه گزارش‌های مالی منصفانه و مطلوب است. هیات مدیره معمولا بخشی از این…